Zasady i Warunki

Witamy w Cleverfox Learning.com, Inteligentna edukacja dla współczesnego życia. Niniejsza umowa („Umowa”) stanowi całość umowy między Tobą a Accelerated Learning Technologies prowadzącym działalność jako Cleverfox learning w odniesieniu do wyżej wymienionych witryn („Witryny”) oraz, jeśli ma to zastosowanie, płatnych usług w nich zawartych. Odwiedzając, zostając klientem, kupując prenumeratę od Cleverfox Learning lub subskrybując Cleverfox Learning, zgadzasz się, bez zastrzeżeń, na przestrzeganie warunków („Warunki”) użytkowania przedstawionych poniżej. 

 1. Akceptacja warunków 
 2. Zmiany w warunkach 
 3. Świadczenie usług
 4. Prawa użytkownika 
 5. Korzystanie z usług
 6.  Prawa własności intelektualnej 
 7. Dostęp i zakłócenia
 8.  Polityka prywatności i bezpieczeństwa
 9. System zarządzania nauczaniem Postępowanie w komunikacji
 10.  Opłaty i płatności
 11.  Odszkodowanie 
 12. Różne 
 1. Akceptacja warunków

Korzystając z informacji, narzędzi, funkcji i funkcji znajdujących się na Cleverfoxlearning.com (łącznie „Usługa” lub „Usługi”), zgadzasz się na przestrzeganie niniejszej Umowy i Warunków, niezależnie od tego, czy jesteś „Gościem” (co oznacza że po prostu przeglądasz witrynę Cleverfoxlearning) lub jesteś „Klientem” (co oznacza, że ​​zarejestrowałeś się w Cleverfoxlearning). Termin „Ty” lub „Użytkownik” odnosi się do Gościa lub Klienta. Termin „my” odnosi się do Cleverfoxlearning. Termin „materiał” odnosi się do wszystkich klas materiałów używanych na naszych zajęciach. Jeśli chcesz zostać Klientem, komunikować się z innymi Klientami i / lub korzystać z Usługi, musisz przeczytać niniejszą Umowę i wyrazić zgodę podczas procesu rejestracji. 

Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi Warunkami, nie korzystaj z Witryny. 

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi warunkami. 

Korzystając z Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie Warunków i potwierdzasz, że masz ukończone 16 lat i jesteś w stanie zawierać prawnie wiążące umowy. 

Zanim przejdziesz dalej, powinieneś wydrukować lub zapisać lokalną kopię niniejszej Umowy do swoich akt. 

 1. Zmiany w warunkach

Cleverfoxlearning ma prawo modyfikować niniejszą Umowę oraz wszelkie zasady mające wpływ lub odnoszące się do Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po powiadomieniu o zmianie Umowy będzie uważane za akceptację zmodyfikowanych warunków użytkowania. W przypadku niezadowolenia ze zmodyfikowanych warunków użytkowania możesz anulować subskrypcję, postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi powyżej. Ponadto Cleverfoxlearning zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania działania Witryny w dowolnym momencie. 

 1. Świadczenie usług

Świadcząc Usługi, nie monitorujemy aktywnie wyświetlania, transmisji i wymiany Materiałów, które są dostępne za pośrednictwem Usług, ani nie zachowujemy żadnych zobowiązań, aby to robić, chyba że ustaliliśmy inaczej lub wymagają tego przepisy obowiązujących jurysdykcji. . Jednak z zastrzeżeniem warunków naszej Polityki prywatności i bezpieczeństwa, zastrzegamy sobie prawo do monitorowania Usług w celu ustalenia, czy ich użytkowanie jest zgodne z niniejszymi Warunkami i obowiązującym prawem. Ponadto, zgodnie z opisem w innym miejscu niniejszych Warunków, zachowujemy bezwzględne i bezwarunkowe prawo do przeglądania i usuwania Materiałów dostępnych za pośrednictwem Usług lub przekazywanych za ich pośrednictwem, które według naszego wyłącznego uznania naruszają prawo niniejszych Warunków lub są nie do przyjęcia dla nas według naszego wyłącznego uznania. 

Od czasu do czasu i bez uprzedniego powiadomienia, możemy zmieniać, rozszerzać i ulepszać Witrynę i Usługi. Możemy również w dowolnym momencie przestać obsługiwać część lub wszystkie Usługi lub selektywnie wyłączyć niektóre aspekty Usług lub części Witryny. Wszelkie modyfikacje lub usunięcie Usług będą dokonywane według naszego wyłącznego uznania i bez ciągłego zobowiązania lub odpowiedzialności wobec Ciebie, a korzystanie z Witryny i Usług nie uprawnia Cię do dalszego świadczenia lub dostępności Witryny i Usług. 

 1. Prawa użytkownika

Cleverfoxlearning oferuje Ci niezbywalne, niewyłączne, ograniczone prawo do dostępu, użytkowania i wyświetlania zawartości tej Strony, pod warunkiem, że przestrzegasz niniejszej Umowy i Warunków w całości. Materiały zawarte w tej Witrynie są udostępniane wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Niektóre usługi tej Witryny są dostępne tylko dla zarejestrowanych klientów Cleverfoxlearning. 

Decydując się na zakup subskrypcji lub rejestrację na okres próbny Cleverfoxlearning, zgadzasz się przestrzegać warunków określonych poniżej w sekcji 10 zasad rozliczeniowych Cleverfoxlearning. 

 1. Korzystanie z usług

Twoje prawo do dostępu i korzystania z Cleverfoxlearning.com i Usługi jest dla Ciebie osobiste i nie może być przenoszone przez Ciebie na żadną inną osobę lub podmiot. Masz prawo do dostępu i korzystania z Cleverfoxlearning wyłącznie w celach zgodnych z prawem. 

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego konta Cleverfoxlearning („Konto”), nazwy użytkownika i hasła. Zgadzasz się powiadomić Cleverfoxlearning o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta Cleverfoxlearning. Aby Usługa działała efektywnie, musisz również dbać o aktualność i dokładność swoich danych rejestracyjnych. Jeśli tego nie zrobisz, wpłynie to na dokładność i skuteczność Usługi. 

Według naszego wyłącznego uznania, możemy zamknąć Twoje konto lub zmodyfikować, odzyskać lub usunąć dowolną nazwę użytkownika związaną z Twoim kontem, z dowolnego powodu (w tym z przyczyn związanych z nielegalnym lub nieautoryzowanym użyciem) i nie jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentacji swojego Konta lub jakichkolwiek danych lub informacji, które możesz przechowywać za pomocą Konta i / lub Usług. 

Twój dostęp i korzystanie z Cleverfoxlearning.com może być od czasu do czasu przerywane z dowolnego z kilku powodów, w tym między innymi z nieprawidłowego działania sprzętu, okresowych aktualizacji, konserwacji lub naprawy Cleverfoxlearning.com lub innych działań, które Cleverfoxlearning w swoim jedynym dyskrecja, może zdecydować się wziąć. Cleverfoxlearning nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania przez Ciebie z jakichkolwiek jej usług, oprogramowania, materiałów, plików audio lub wideo, treści lub komunikacji. 

 1. Prawa własności intelektualnej

Wszystkie materiały Cleverfoxlearning, w tym treść, tekst, obrazy, oprogramowanie, pliki audio i wideo, dokumentacja, poczta elektroniczna w języku angielskim oraz Witryna pozostają przez cały czas wyłączną własnością Cleverfoxlearning lub jej dostawców. Takie wyżej wymienione materiały są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Nie możesz publikować, rozpowszechniać, udzielać podlicencji, tłumaczyć ani reprodukować w jakikolwiek sposób żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych informacji zastrzeżonych bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Cleverfoxlearning. 

 1. Dostęp i zakłócenia

Zgadzasz się, że nie będziesz: 

 • Używać dowolnego robota, pająka, skrobaka, głębokiego łącza lub innego podobnego zautomatyzowanego narzędzia do gromadzenia lub ekstrakcji danych, programu, algorytmu lub metodologii w celu uzyskania dostępu, pozyskania, kopiowania lub monitorowania Cleverfoxlearning.com lub jakiejkolwiek części Cleverfoxlearning.com, bez wyraźnej pisemnej zgody Cleverfoxlearning, które mogą zostać wstrzymane według własnego uznania Cleverfoxlearning; 
 • Używać lub próbować używać dowolnego silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta lub innego urządzenia lub mechanizmu (w tym między innymi przeglądarek, pająków, robotów, awatarów lub inteligentnych agentów) do nawigacji lub przeszukiwania Cleverfoxlearning.com, innych niż wyszukiwarki i agenty wyszukiwania dostępne w ramach Usługi i inne niż ogólnie dostępne przeglądarki internetowe podmiotów trzecich (takie jak Microsoft Explorer); 
 • Publikować lub przesyłać dowolnych plików zawierających wirusy, robaki, konie trojańskie lub jakiekolwiek inne elementy zanieczyszczające lub destrukcyjne lub w inny sposób zakłócające prawidłowe działanie Cleverfoxlearning.com lub Usługi; 
 • Próby odszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania stanowiącego lub w jakikolwiek sposób stanowiącego część Cleverfoxlearning.com lub Usługi. Należy pamiętać, że podczas uzyskiwania dostępu do Cleverfoxlearning.com za pomocą urządzeń przenośnych będą obowiązywać zwykłe stawki i opłaty Twojego operatora, takie jak opłaty za wiadomości tekstowe. 
 1. Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Korzystanie przez Ciebie z naszej Witryny i wszelkich danych osobowych lub innych informacji o Tobie zebranych przez Cleverfoxlearning.com za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią (inne niż Treści generowane przez użytkowników) podlega naszej Polityce prywatności i bezpieczeństwa. 

Jak wskazano w Warunkach, nasza Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 16 lat. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia, chyba że najpierw uzyskamy pozwolenie od rodzica lub opiekuna prawnego tego dziecka. 

Pytania dotyczące naszej polityki prywatności i bezpieczeństwa dzieci w Internecie znajdują się w Polityce prywatności i bezpieczeństwa. 

 1. System zarządzania nauczaniem Postępowanie w komunikacji

Cleverfoxlearning dąży do stworzenia globalnej społeczności uczących się języków. W związku z tym Cleverfoxlearning zapewnia użytkownikom możliwość wysyłania wiadomości, korzystania z pokojów rozmów i znajdowania zasobów edukacyjnych. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść tych wiadomości, jak określono w niniejszej Umowie. Ponadto, korzystając z tych usług, zgadzasz się nie publikować, nie dodawać ani nie publikować żadnych materiałów, które: 

 • Zawiera treści, które nie są oryginalne lub w przypadku których nie otrzymano uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody autora tych materiałów. 
 • Zawiera obraźliwy język lub jest w jakikolwiek sposób wulgarny, pornograficzny, o charakterze jednoznacznie seksualnym, oszczerczy lub zniesławiający. 
 • Próbuje skontaktować się z innym użytkownikiem Cleverfoxlearning bez wyraźnego namawiania tego użytkownika. 
 • Narusza wszelkie realne zasady, przepisy ustawowe lub wykonawcze lub narusza jakiekolwiek prawa stron trzecich. 
 • Zawiera wirusy lub inny kod zaprojektowany w celu przerwania, zniszczenia lub obezwładnienia funkcjonalności dowolnego oprogramowania, sprzętu lub telekomunikacji. 
 • Jest uważany za „spam”, na przykład łańcuszki, wiadomości-śmieci lub inne zachęty. 
 • Próby podszywania się pod inną osobę lub naruszenia bezpieczeństwa Cleverfoxlearning i jej użytkowników. 
 • Opinie i wiadomości zamieszczane przez użytkowników w Cleverfoxlearning nie odzwierciedlają i nie reprezentują poglądów Cleverfoxlearning ani jej pracowników, podmiotów stowarzyszonych, dostawców lub partnerów. Cleverfoxlearning nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez użytkowników do innych użytkowników, których zlokalizowali za pośrednictwem Easy Languages. 
 1. Opłaty i płatności

Będziesz musiał zarejestrować się i utworzyć konto w Cleverfoxlearning („Konto”), aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Witryny i Usług. Informacje zebrane w procesie rejestracji oraz informacje związane z Twoim kontem będą podlegać niniejszym Warunkom, a także naszej „Polityce prywatności i bezpieczeństwa”. Oświadczasz i gwarantujesz, że nie utworzysz Konta dla nikogo poza sobą bez pozwolenia, że ​​wszystkie informacje podane przez Ciebie podczas tworzenia Konta są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz że przez cały czas będziesz utrzymywać prawdziwość, dokładność i pełne informacje związane z Twoim kontem. 

Niektóre materiały i funkcje Witryny są dostępne tylko po zakupie pakietu zajęć językowych online („Pakiet”). Zgodnie z niniejszą Umową jesteś odpowiedzialny za wszelkie opłaty związane z połączeniem z Witryną. Cleverfoxlearning zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących opłat pakietowych lub wprowadzenia nowych opłat w dowolnym momencie, za stosownym powiadomieniem zamieszczonym na stronie i przesłanym pocztą elektroniczną do obecnych klientów. 

Kupując Pakiet, zgadzasz się przestrzegać następujących warunków: 

Zasady rozliczeń 

Opłaty Cleverfoxlearning nie obejmują żadnego obowiązującego podatku VAT, podatków, odsetek ani opłat ratalnych pobieranych przez wystawcę karty kredytowej ani innych opłat związanych z połączeniem z Internetem. 

Cleverfoxlearning gwarantuje, że każda transakcja kartą kredytową w Cleverfoxlearning jest w 100% bezpieczna. Jeśli w dowolnym momencie zechcesz sprawdzić status swojej subskrypcji, zaloguj się i odwiedź stronę „Moje konto” w obszarze logowania. 

Twój kurs językowy obejmuje lekcje na żywo prowadzone przez nauczyciela oraz zajęcia moderowane przez nauczyciela. Zajęcia grupowe i prywatne są sprzedawane co miesiąc, dzięki czemu masz dostęp do określonej liczby zajęć grupowych i prywatnych, które oferuje Twój kurs językowy miesięcznie. Aktualne ceny kursów językowych można zawsze znaleźć na stronach kasy i okazjonalnie na innych stronach naszej witryny. Dokładna zawartość twoich kursów językowych jest jasno określona i dostępna przez cały czas w sekcji "Moje konto" po zalogowaniu się na Stronie. 

Wszystkie opłaty za kursy językowe są cykliczne i nie podlegają zwrotowi po zakupie, z wyjątkiem opcji zakupu na jeden miesiąc. Jeśli nie zrezygnujesz z kursu językowego przed końcem podanego terminu, zgadzasz się na automatyczne przedłużenie kursu językowego o ten sam czas i te same warunki. Jeśli nie chcesz kontynuować swojego kursu językowego, musisz dezaktywować swoje konto na stronie „Moje konto” w obszarze logowania lub powiadomić nas pisemnie (e-mailem). 

Wyjątkiem od poprzedniego paragrafu jest nasza gwarancja zwrotu pieniędzy w ciągu 7, gdy jest to wyraźnie zaznaczone na stronie kasy. W ciągu 7 dni po zakupie masz prawo anulować swój kurs językowy za pomocą pisemnego powiadomienia (e-mail) i otrzymać pełny zwrot pieniędzy. 

Oprócz zajęć zawartych w Twoim kursie językowym możesz wykupić dodatkowe zajęcia. Te zajęcia dają Ci prawo do większej liczby zajęć prowadzonych przez nauczyciela. Dodatkowe zajęcia, czy to grupowe, czy prywatne, te sesje są sprzedawane i dostarczane co miesiąc, co oznacza, że ​​jeśli nie wykorzystałeś tych sesji w planowanym miesiącu, te niewykorzystane sesje zostaną utracone i nie zostaną zwrócone. 

Przetestuj za darmo 

Bezpłatny okres próbny jest dostępny tylko dla początkujących użytkowników. 

Płatności kartą kredytową 

Jeśli po wstępnej rejestracji Twoja karta kredytowa straci ważność, zostanie anulowana, utracona lub unieważniona, Twoja subskrypcja może zostać zakończona. Skontaktujemy się z Tobą i otrzymamy możliwość zmiany danych rejestracyjnych. Jeśli Twoja karta kredytowa nie zostanie pomyślnie doładowana i nie zostanie pomyślnie odnowiona, Twoja subskrypcja zostanie zakończona. 

 1. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, chronić i chronić Cleverfoxlearning i jego podmioty stowarzyszone, partnerów, dostawców i pracowników przed wszelką odpowiedzialnością, roszczeniami, kosztami lub szkodami wynikającymi z korzystania z Witryny lub naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy i któregokolwiek z Warunków określone w niniejszym dokumencie. 

 1. Różne

Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną przez dowolnego arbitra lub sąd właściwej jurysdykcji, niniejsza Umowa jako całość nie zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, a jedynie tę część niniejszej Umowy, która jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalne zostaną wykreślone z niniejszej Umowy. 

Zgadzasz się, że jeśli Cleverfoxlearning nie skorzysta ani nie wyegzekwuje żadnego prawa lub środka zaradczego zawartego w Umowie (lub z którego Cleverfoxlearning korzysta na mocy jakiegokolwiek obowiązującego prawa), nie będzie to traktowane jako formalne zrzeczenie się praw Cleverfoxlearning i że te prawa lub środki zaradcze będą nadal dostępne dla Cleverfoxlearning. 

Wszelkie pakty, porozumienia, oświadczenia i gwarancje zawarte w niniejszej Umowie będą obowiązywać po akceptacji niniejszej Umowy i jej wypowiedzeniu. 

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Tobą a Cleverfoxlearning w zakresie jej przedmiotu i zastępuje wszystkie inne poprzednie umowy. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia o polityce lub innych zasad i praktyk Cleverfoxlearning, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie Cleverfoxlearning.com. 

Cleverfoxlearning.com i powiązane usługi są, o ile nie podano inaczej, dostarczane przez: 

Cleverfoxlearning,  

Suite 17, The Cubes Offices,  

Beacon South Quarter, Dublin 18